Εκτύπωσέ το Σελίδα

Κανονισμός

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 1. Έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο. Τα ποδήλατα θα τοποθετούνται στις προθήκες που βρίσκονται έξω από το Σχολείο.
 2. Δεν θα περνά μαθητής μέσα στο κτήριο του Σχολείο πριν από το χτύπημα του κουδουνιού. (Εξαίρεση οι κακές καιρικές συνθήκες).
 3. Στη σύνταξη και την προσευχή παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές.
 4. Έγκαιρη μετάβαση στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού.
 5. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα κανείς μαθητής δεν θα περνά μέσα, παρά μόνο με σημείωμα του Διευθυντή.
 6. Οι μαθητές έχουν μόνιμες θέσεις μέσα στην τάξη με βάση το σχεδιάγραμμα. Αλλαγές γίνονται μόνο με την υπόδειξη καθηγητή.
 7. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του θρανίου και της καρέκλας του.
 8. Για κάθε ζημιά ή φθορά που θα προκαλέσει μαθητής επιβαρύνεται ο ίδιος.
 9. Με τη λήξη της διδακτικής ώρας όλοι οι μαθητές απομακρύνονται από την αίθουσα.
 10. 10. Μαθητής που τιμωρείται με ωριαία απομάκρυνση απ’ την τάξη, θα περνά απ’ το γραφείο του Διευθυντή μαζί με τον απουσιολόγο, θα καταγράφεται στο ποινολόγιο και θα παραμένει στο χώρο του σχολείου.
 11.  Μαθητής με δύο (3) ωριαίες απομακρύνσεις θα τιμωρείται με αποβολή μιας (1) ημέρας και θα ενημερώνεται ο γονέας ή ο κηδεμόνας του.
 1. Απαγορεύεται αυστηρά η σποραδική απουσία! Ο υπεύθυνος απουσιολόγος θα ενημερώνει τον καθηγητή του μαθήματος, ο μαθητής θα τιμωρείται με αποβολή μιας (1) ημέρας και θα ενημερώνεται ο γονέας ή ο κηδεμόνας του.
 2.  Όταν μαθητής απουσιάζει ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ενημερώνει τηλεφωνικά το γραφείο του Διευθυντή και μέσα σε δέκα ημέρες δικαιολογεί την απουσία του.
 3.  Μετά την τρίτη (3η) διδακτική ώρα οι απουσιολόγοι ενημερώνουν το γραφείο του Διευθυντή για τους απόντες της ημέρας.
 4. Δεν επιτρέπεται καμία επαφή με εξωσχολικά άτομα στις πόρτες, την αυλή ή τα κάγκελα του σχολείου.
 5. Απαγορεύεται μαθητής να βγαίνει από την αυλή του σχολείου τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου.
 6. Απαγορεύεται μαθητής να φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε ηλεκτρονική συσκευή επεξεργασίας ήχου και εικόνας.
 7. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα. Η παράβαση τιμωρείται με αυστηρή ποινή.
 8.  Η ευπρέπεια και η απλότητα στην εμφάνιση πρέπει να χαρακτηρίζουν τους μαθητές. Για εμφάνιση με φανερή δυσαρμονία  προς το σύνολο, επιλαμβάνεται ο Σύλλογος των Καθηγητών.
 9. Η διαγωγή του μαθητή κρίνεται από τις πράξεις του εντός και εκτός του σχολείου.
 10.  Όταν η συμπεριφορά του μαθητή δεν εναρμονίζεται με τη μαθητική του ιδιότητα και το σχολικό περιβάλλον αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικές παρεμβάσεις και μέτρα.
 11. Στo πλαίσιo του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την καλλιέργεια του ήθους των μαθητών, το σχολείο μας μαζί με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, απονέμει τιμητικές διακρίσεις για κάθε εξαίρετη πράξη ή επιτυχία μιας εκδήλωσης ατομική ή συλλογική.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 1. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει, με ενυπόγραφο σημείωμα, απουσίες μιας ή δύο συνεχών ημερών , που  οφείλονται  σε  ασθένεια ή σε άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.(Οι ιατρικές  γνωματεύσεις μπορούν  να προσκομίζονται  και  από  τον ίδιο τον μαθητή)
 2. Τα δικαιολογητικά γίνονται  δεκτά σε διάστημα 10 ημερών αφότου ο μαθητής   επιστρέψει  στο  Σχολείο μετά την απουσία  του και  πρωτοκολούνται.
 1. Ο κηδεμόνας μπορεί  να  δικαιολογήσει  συνολικά  για  όλο  το  σχολικό  έτος  τις  απουσίες  10  το  πολύ  ημερών.
 2.  Ο  κηδεμόνας  μπορεί  να  δικαιολογήσει  απουσίες  ολόκληρης  ημέρας  και  όχι  απουσίες  λίγων  ωρών.
 3. Μετά από ενυπόγραφο  σημείωμα  του  υπεύθυνου  καθηγητή  ο  κηδεμόνας  κάθε  μαθητή  οφείλει  να  προσέρχεται  το  πρώτο  δεκαήμερο  κάθε  μήνα  κατά  τις  ώρες  λειτουργίας  του  Σχολείου, για  να  ενημερώνεται  υπεύθυνα για  τη  φοίτηση του μαθητή.
 4. Αν κάποιος μαθητής  συμπληρώσει 30  απουσίες,  δικαιολογημένες ή  αδικαιολόγητες, ενημερώνεται ο  κηδεμόνας  του με  επιστολή  από  τον  υπεύθυνο  καθηγητή.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?page_id=20