Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  : 19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000

ΦΑΞ:  2351036015

e-mail : mail@7gym-kater.pie.sch.gr

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 

 

 

Κατερίνη, 3-12-2018

Αριθ. Πρωτ.   739

 

 

        ΠΡΟΣ

Γραφεία ΚΤΕΛ και

Τουριστικά Γραφεία

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ Δ.Ε.Θ. – MEDITERRANEAN COSMOS

Αναχώρηση 17-12-2018  8:20 π.μ

Άφιξη          17-12-2018  16:00μ.μ

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 30 ΜΑΘΗΤΕΣ / 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑ (1)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  10-12-2018 στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10-12-2018  στις 12:30 π.μ.

 

Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=2062