Αίτηση-δήλωση μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4517 Β΄/16-10-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2018-2019 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης από τον κηδεμόνα των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών μέχρι την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ενισχυτικής διδασκαλίας στον παρακάτω σύνδεσμο,

Αίτηση-Δήλωση Ενισχυτικής

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=2032