Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ- One Salonica (Θεσσαλονίκη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   ΚΑΤΕΡΙΝΗ  18-10-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 640

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                                                      ΠΡΟΣ     

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                                                    Γραφεία ΚΤΕΛ και Τουριστικά Γραφεία

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:     19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000

ΦΑΞ:  2351036015

e-mail : mail@7gym-kater.pie.sch.gr

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ – One Salonica
Αναχώρηση 2-11-2018  08:30 π.μΆφιξη          2-11-2018   16:00μ.μ

 

 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 90  ΜΑΘΗΤΕΣ / 5 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ (2)  ΛΕΩΦΟΡΕΙA
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 23-10-2018  στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23-10-2018  στις 12:30 π.μ.

Ο Διευθυντής

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=2010