Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Ιωάννινα

   

                                                                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   ΚΑΤΕΡΙΝΗ  14-05-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 291/3-5-2018

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ          : 19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000

ΦΑΞ:  2351036015

e-mail : mail@7gym-kater.pie.sch.gr

                                                                                                                                      

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

 

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  (ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Αναχώρηση 21-05-2018  08:30 π.μ

Άφιξη            21-05-2018 18:00 μ.μ

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 80  ΜΑΘΗΤΕΣ / 5 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ (2)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 17-05-2018  στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17-05-2018  στις 12:30 π.μ.

 

Ο Διευθυντής

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1809