Ιαν 17 2018

Κοπή Βασιλόπιτας 2018

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018  πραγματοποιήθηκε στο 7ο Γυμνάσιο η κοπή Βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά, τόσο σε κάθε τμήμα του σχολείου μας  όσο και στο Σύλλογο Διδασκόντων.

Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, ανταλλάξαμε ευχές για Δημιουργική Χρονιά γεμάτη Υγεία, Ευημερία και Πρόοδο.

Οι βασιλόπιτες και τα δώρα στους τυχερούς μαθητές και μαθήτριες ήταν προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1423

Ιαν 15 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πολεμικό Μουσείο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15-01-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ          : 19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000

ΦΑΞ:  2351036015

e-mail : mail@7gym-kater.pie.sch.gr

                                                                                                                                      

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  –   ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COSMOS

Αναχώρηση 01-02-2018  08:20 π.μ

Άφιξη            01-02-2018 15:30μ.μ

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 36  ΜΑΘΗΤΕΣ / 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ένα (1)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18-01-2018  στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18-01-2018  στις 12:30 π.μ.

 

Ο Διευθυντής

 

ΝΙΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1419

Ιαν 15 2018

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                                                                                                       Κατερίνη,   12-01-2018

 

 

 

 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Γ2   και   Γ3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 12  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την διδακτική επίσκεψη των μαθητών του Γ2 και Γ3  τμημάτων του Σχολείου στο ΚΠΕ Κορδελιού και Μουσείο ΕΥΑΘ στις 25-01-2018, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 7η/12-01-2018 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

 

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υπ/ντρια του σχολείου -ως μέλος
  3. Γώγου Πολυξένη , Καθηγήτρια του Σχολείου – Αρχηγός εκδρομής ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, Μέλος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Ρετσίδης Δημοσθένης , μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014).

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 2 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 12-12-2017 και ώρα 12:00, ήτοι:

 

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 18/12-1-2018
2 TASIONAS  TRAVEL 19/12-1-2018

 

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 TASIONAS  TRAVEL 189  ΕΥΡΩ
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 205  ΕΥΡΩ

 

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του  είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

 

να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών του, στο ΚΠΕ Κορδελιού και Μουσείο ΕΥΑΘ στις 25-01-2018 θα ανατεθεί στο τουριστικό πρακτορείο TASIONAS  TRAVEL.

 

.

 

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Νικολής  Χρήστος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου Ιωάννα

Γώγου Πολυξένη

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Ρετσίδης Δημοσθένης

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1415

Ιαν 09 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΠΕ Κορδελιού – Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης- One Salonica

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΚΑΤΕΡΙΝΗ 09-01-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ          : 19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000

ΦΑΞ:  2351036015

e-mail : mail@7gym-kater.pie.sch.gr

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΚΠΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ  & ONE SALONICA

Αναχώρηση 25-01-2018   08:20 π.μ

Άφιξη            25-01-2018  15:00μ.μ

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 48  ΜΑΘΗΤΕΣ / 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ένα (1)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12-01-2018  στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12-01-2018  στις 12:30 π.μ.

 

Ο Διευθυντής

 

ΝΙΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1393

Δεκ 24 2017

ΕΥΧΕΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1388

Δεκ 23 2017

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 2017

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο 7ο Γυμνάσιο η γιορτή των Χριστουγέννων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου  Ιωάννας Τσουσίδου και της καθηγήτριας της μουσικής Ουρανίας Ζαχαρτζή, μέσα από ποιήματα, κάλαντα από την Ελλάδα αλλά και από μακρινά τα μέρη του κόσμου, χριστουγεννιάτικες μελωδίες, αφηγήσεις και οπτικοακουστικό υλικό, με την εφηβική τους ζωντάνια, τον αυθορμητισμό και την άδολη ματιά τους, μας θύμισαν ποιο είναι το πραγματικό νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων.

Οι ευχές τους για τη νέα χρονιά που ανατέλλει μας γέμισαν ελπίδα και αισιοδοξία.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1381

Δεκ 23 2017

Το 7ο Γυμνάσιο στην εκδήλωση «Οι γεύσεις ενώνουν τους πολιτισμούς»

Το   7ο Γυμνάσιο Κατερίνης  ανταποκρινόμενο θετικά στην πρόσκληση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας προς όλα τα σχολεία, συμμετείχε στην εκδήλωση «Οι  γεύσεις ενώνουν τους πολιτισμούς» που πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο της πόλης στις 22-12-17.

Εκεί  οι μαθητές μας  κέρασαν σπιτικές λιχουδιές και γλυκίσματα στους ξαφνιασμένους θετικά περαστικούς συμπολίτες μας, αλλά και κεράστηκαν εδέσματα από την τοπική κουζίνα συμμαθητών τους που προέρχονται από άλλες χώρες και φοιτούν στα σχολεία μας. Το σχολείο εκπροσώπησαν οι μαθητές του τμήματος Γ1 συνοδευόμενοι από τις  καθηγήτριές τους Καραλή Στυλιανή, Κοκκίνου Αριστέα και Ντέφα  Αλεξάνδρα.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1376

Δεκ 20 2017

Το 7ο Γυμνάσιο στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 το τμήμα Γ2 του σχολείου μας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας.

Το Μουσείο, στεγασμένο σε κτίριο – δημιούργημα του αρχιτέκτονα Vitaliano Posseli, που κτίστηκε το διάστημα 1900-1902, έχει ως στόχο  να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης στη Βόρειο Ελλάδα και να προβάλλει την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας.

Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση του οπλίτη-ξεναγού, περιηγήθηκαν στην μόνιμη συλλογή του μουσείου που εκτίθεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου και παρουσιάζει τη συνεχή πορεία του Ελληνισμού στον 19ο και στον 20ο αι. με έμφαση στις συγκρούσεις και στις πολεμικές συρράξεις.Μπροστά στα μάτια τους είδαν να ξετυλίγεται η επανάσταση του 1821, ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41, η εισβολή των γερμανικών δυνάμεων και οι μάχες στη γραμμή Μεταξά, η Μάχη της Κρήτης, η Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα και η δράση του ελληνικού στρατού στη Μέση Ανατολή και η απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Άξονα.

Είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά κειμήλια και εξαιρετικής ιστορικής σημασίας αντικείμενα από την πλούσια συλλογή του Μουσείου όπως :

 Όπλα (τυφέκια, ξίφη, πολυβόλα, κλπ.) που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τον ελληνικό στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία, ομοιώματα πλοίων του πολεμικού στόλου, στολές όλων των σωμάτων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χάρτες, φωτογραφίες της εποχής, παράσημα, έγγραφα, επιστολικά δελτάρια, και άλλα ατομικά είδη των στρατιωτών, αλλά και  έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, λιθογραφίες), με θέμα τις σημαντικότερες στιγμές των πολεμικών συρράξεων και την ανδρεία των Ελλήνων στρατιωτών.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας  Ιωάννα Τσαουσίδου και Όλγα Παπαδοπούλου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1367

Δεκ 13 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πάρκο Δεινοσαύρων – One Salonica

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                                                                                         Κατερίνη,     13-12-2017

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.  837

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ          : 19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   :  ΝΙΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή   του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

ΣΧΟΛΕΙΟ 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΠΑΡΚΟ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΝΕ  SALONICA

Αναχώρηση 19-12-2017  08:20 π.μ

Άφιξη            19-12-2017 15:00μ.μ

 

 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 35  ΜΑΘΗΤΕΣ / 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ένα (1)  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
5 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
6 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15-12-2017  στις 12:00 π.μ.
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15-12-2017  στις 12:30 π.μ.

 

Ο Διευθυντής

 

ΝΙΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1363

Δεκ 13 2017

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης Πολεμικό Μουσείο και Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ          : 19ης ΜΑΪΟΥ  1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   :  ΝΙΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ : 2351036000

                                                                                                                                                                                                  Κατερίνη,   12-12-2017

 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Γ2 ΚΑΙ Γ4 ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ   ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 12  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Νικολή  Χρήστου, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του Γ2 και Γ4  τμημάτων του Σχολείου στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο Σύγχρονης  Τέχνηςς  στις 19-12-2017, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 5η/12-12-2017 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

 

  1. Νικολής  Χρήστος, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υπ/ντρια του Σχολείου – Αρχηγός εκδρομής ως μέλος
  3. Λύκου  Μαρία , Καθηγήτρια του Σχολείου– Συνοδός της εκδρομής, ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, Μέλος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Τσουλφάς  Πασχάλης, μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/06-03-2017), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014).

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 3 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 12-12-2017 και ώρα 12:00, ήτοι:

 

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 TASIONAS  TRAVEL 831/12-12-2017
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 832/12-12-2017
3 VELONIS  HOLIDAYS 833/12-12-2017

 

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 TASIONAS  TRAVEL 195  ΕΥΡΩ
2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 205  ΕΥΡΩ
3 VELONIS  HOLIDAYS 235 ΕΥΡΩ

 

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του  είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

 

να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών του Γ2,  και Γ4 τμημάτων του Σχολείου στο Μουσείο Σύγχρονης  Τέχνης και στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 19-12-2017, θα ανατεθεί στο τουριστικό πρακτορείο TASIONAS  TRAVEL.

 

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Νικολής  Χρήστος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου Ιωάννα

Λύκου Μαρία

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Τσουλφάς  Πασχάλης

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1358

Παλαιότερα άρθρα «

Φέρε περισσότερα στοιχεία