Ιούν 26 2017

1ο βραβείο σε μαθητές του 7ου Γυμνασίου στον 3ο διαγωνισμό «Κοινωνική, πνευματική και εθνική ζωή στη Μακεδονία και τη Θράκη»

Ομάδα μαθητών του 7ου Γυμνασίου κατέλαβε την 1η θέση στον 3ο διαγωνισμό «Κοινωνική, πνευματική και εθνική ζωή στη Μακεδονία και τη Θράκη» που διοργάνωσε το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ομάδα που απέσπασε το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ για την ταινία με τίτλο : «Πιερία: Από τη σκλαβιά στην απελευθέρωση», αποτελούν  οι μαθητές :
Θεοφιλίνα Βαλλούς, Ζωή Βρέντζου, Μαρία-Δήμητρα Βαϊτσοπούλου, Θωμαΐς Γκατζούνη, Σταματία Κυπαρίσση, Σταύρος Πιπερίδης, Τζένη Τσάλε, Κωνσταντίνος Χριστιανίδης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν κάτω από την καθοδήγηση της φιλολόγου  κ.Ιωάννας Τσαουσίδου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1138

Ιούν 23 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

 

Κατερίνη,  22-06-2017

 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

 

Στην Κατερίνη σήμερα, 22 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Ταξιάρχη Κατσαμάγκα, ύστερα από πρόσκληση του ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την εκπαιδευτική  επίσκεψη του Σχολείου στην Αγγλία, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

  1. Κατσαμάγκας Ταξιάρχης, Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υποδιευθύντρια, Καθηγήτρια του Σχολείου -, ως μέλος
  3. Μιχαηλίδου Γεωργία , Καθηγήτρια του Σχολείου, ως μέλος
  4. Μυρωτής  Δημήτριος, Πρόεδρος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Τζάφος Χρήστος, πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τΒ/02-11-2011), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014) .

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε δύο (2) κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 22-06-2017  και ώρα 12:30, ήτοι:

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 TOPSIKIOTIS  TRAVEL 490/22-6-2017
2 TASIONAS  TRAVEL 491/22-6-2017

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους των  προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές  κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 TOPSIKIOTIS  TRAVEL 310  Ευρώ/άτομο
2 TASIONAS  TRAVEL 299  Ευρώ/άτομο

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του  TOPSIKIOTIS  TRAVEL είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή    αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την αγορά των εισιτηρίων και της ταξιδιωτικής ασφάλισης για τη μετάβαση στην Αγγλία  λόγω της εκπαιδευτικής  επίσκεψης από 05 έως 11 Νοεμβρίου 2017 στο ταξιδιωτικό γραφείο TOPSIKIOTIS  TRAVEL .

.

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατσαμάγκας Ταξιάρχης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου  Ιωάννα

Μιχαηλίδου  Γεωργία

Μυρωτής  Δημήτριος

Τζάφος Χρήστος

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1134

Ιούν 05 2017

Παρουσίαση Παγκρατίου Αθλήματος στο 7ο Γυμνάσιο

Την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο των αθλητικών εκδηλώσεων,  στο 7ο Γυμνάσιο έγινε παρουσίαση του Παγκρατίου αθλήματος από τον προπονητή     κ. Ιωάννη Τοπαλίδη.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1123

Μαΐ 28 2017

Εξεταστέα Ύλη Σχολικού Έτους 2016-2017

Α΄Τάξη

Νεοελληνική Γλώσσα 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Μαθηματικά

Φυσική 

Ιστορία 

Β΄Τάξη

Νεοελληνική Γλώσσα 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Μαθηματικά 

Φυσική

Ιστορία 

Γ΄Τάξη

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Μαθηματικά 

Φυσική

Ιστορία

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1112

Μαΐ 26 2017

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Το 7ο  Γυμνάσιο τίμησε την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν:

Ομιλίες και προβολή οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με τη Γενοκτονία  στις αίθουσες διδασκαλίας από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με τη Γενοκτονία  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και κατάθεση λουλουδιών από μαθητές του σχολείου μας στο μνημείο της Πλατείας της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού του σχολείου μας Αθηνάς Σταυρίδου.

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1057

Μαΐ 25 2017

Το 7ο Γυμνάσιο στους Σχολικούς Αγώνες Αθλοπαιδιών Γυμνασίων 2016-2017

Στο 7ο Γυμνάσιο βραβεύθηκαν οι μαθητές του που συμμετείχαν στους Σχολικούς Αγώνες Αθλοπαιδιών Γυμνασίων 2016-2017.

Οι μαθητές μας διακρίθηκαν για το υψηλό αγωνιστικό τους επίπεδο και για την αθλητική τους συμπεριφορά.

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1051

Μαΐ 25 2017

H Θεματική Εβδομάδα στο 7ο Γυμνάσιο

Στο 7o Γυμνάσιο από τις 15 έως τις 19 Μαΐου  2017 υλοποιήθηκε η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,  μια εβδομάδα που είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα επίκαιρα και πολύ σημαντικά.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας στηρίχθηκαν πάνω στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και των καθηγητών. Παράλληλα υπήρξε ενεργή συμμετοχή και ενημέρωση από πιστοποιημένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα επισκέψεων των Φορέων και τα θέματα που παρουσίασαν στους μαθητές  έχει ως εξής:

 

ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Επισκέπτρια Υγείας του Κέντρου Υγείας  Λιτοχώρου στις 15-05-2017«Σωματικές αλλαγές κατά την εφηβεία». 

BΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ψυχολόγος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στις 16-05-2017, «Εθισμός στο Διαδίκτυο». 

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΜΑΡΙΑ,  Ψυχολόγος του Γ.Ν. Κατερίνης στις 17-05-2017«Τις συνέπειες του εθισμού».

ΣΕΚΕΡΗ  ΖΑΦΕΙΡΙΑ,  Γενική Ιατρός Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας  Λιτοχώρου, στις 17-05-2017,  «Διατροφή & Υγεία- Μαθαίνουμε να τρώμε σωστά».

ΚΟΥΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εργοθεραπευτής του Γ.Ν. Κατερίνης, στις 17-05-2017, «Διατροφικές Διαταραχές».

ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΠΕ11,  Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου, στις 18-05-2017«Μεσογειακή Διατροφή – Το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής».

ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02,  αναπληρώτρια Υπεύθυνης του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου, στις  18-05-2017«Μεσογειακή Διατροφή – Το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής».

ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικός Ιατρός  του Κέντρου Υγείας  Λιτοχώρου,στις  18-05-2017«Κάπνισμα και εξαρτήσεις».

ΤΣΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Ψυχολόγος του Γ.Ν. Κατερίνης,στις  18-05-2017«Ανθρώπινα Δικαιώματα».

ΜΑΛΤΖΑΡΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, Κοινωνική Λειτουργός, στο Γ.Ν. Κατερίνης-Ψυχιατρικό Τμήμα, στις  19-05-2017«Προστατευτικοί Παράγοντες ενάντια στον εθισμό-Κάπνισμα και εξαρτήσεις».

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ, Ασκούμενη Κοινωνική Λειτουργός, στο Γ.Ν. Κατερίνης-Ψυχιατρικό Τμήμα, στις 19-05-2017 «Προστατευτικοί Παράγοντες ενάντια στον εθισμό-Κάπνισμα και εξαρτήσεις».

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1044

Μαΐ 17 2017

Δύο Προγράμματα Πολιτισμού του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης συναντιούνται με την Κέρκυρα, την «Κοντέσα του Ιονίου».

Πραγματοποιήθηκε  από 7 – 5 – 2017 έως 10 – 5 – 2017, η 4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των Προγραμμάτων Πολιτισμού «Λογοτεχνικές Προεκτάσεις» και «Κατερίνη Κέρκυρα, δύο πολιτισμοί μας ξεναγού στις ομορφιές και στα αξιοθέατα του τόπου τους.» της Γ΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα, με συνοδούς τις καθηγήτριες που υλοποίησαν τα Προγράμματα, τις κ.: Καραλή Στυλιανή, Μπουρσανίδου Φωτεινή, Κιτοπούλου Κυριακή, Ντέφα Αλεξάνδρα, Γώγου Πωλίνα και Δελιτζάκη Μαρία.

Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές πραγματοποίησαν την εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα, με αφορμή την μελέτη των λογοτεχνών της Επτανησιακής Σχολής και του διηγήματος του Γρ. Ξενόπουλου «Ο τύπος και η ουσία», τα οποία μελέτησαν στο μάθημα των λογοτεχνικών κειμένων της Γ΄ Γυμνασίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κέρκυρα γνωρίστηκαν με τον πολιτισμό των Επτανήσων και τη ζωή της αριστοκρατίας του 19ου αι., εντάσσοντας την επτανησιακή λογοτεχνική γενιά στον χώρο που έδρασε και εμπνεύστηκε τα λογοτεχνικά της δημιουργήματα. Μέσα από τη προσωπική επαφή με τις δύο πόλεις επιχειρήθηκε να νιώσουν οι μαθητές την επίδραση των Τούρκων κατακτητών (Ιωάννινα) και του Δυτικών κατακτητών (Κέρκυρα).

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές πραγματοποιήσαμε επισκέψεις στις οχυρωματικές κατασκευές (Ενετικά φρούρια) και σε Μουσεία και κτίρια της πόλης που μας έφεραν σε επαφή με την επίδραση του δυτικού πολιτισμού στο νησί της Κέρκυρας. Στο μουσείο Διονυσίου Σολωμού, ξεναγηθήκαμε στον χώρο όπου ο εθνικός μας ποιητής έζησε και δημιούργησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ενημερωθήκαμε για πτυχές της προσωπικής του ζωής και ήρθαμε σε επαφή μεταξύ άλλων με προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφά του ποιητή. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο Ανάκτορο των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και στο Μον Ρεπό οι μαθητές θαμπώθηκαν από τα δύο εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που χτίστηκαν, με πρωτοβουλία Άγγλων Αρμοστών της εποχής, για να αποτελέσουν τις κατοικίες τους, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι. Στο Casa Parlante εντυπωσιάστηκαν από την ξενάγησή τους στην κατοικία μιας αριστοκρατικής οικογένειας της εποχής εκείνης πλήρως εξοπλισμένης και γνώρισαν τους ιδιοκτήτες της (με την βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας) και τη ζωή τους, που δεν διαφέρει από την ζωή πολλών αριστοκρατικών οικογενειών της εποχής. Στον Άγιο Σπυρίδωνα οι μαθητές θαύμασαν την δυτικού τύπου αρχιτεκτονική και διακόσμηση της εκκλησίας και παρατήρησαν τις διαφορές από τις εκκλησίες του τόπου μας. Ξεναγηθήκαμε και θαυμάσαμε το Περπατήσαμε στη διάσημη πλατεία Σπιανάδα, χτισμένη με ευρωπαϊκά πρότυπα, είδαμε το περίφημο κτίριο Λιστόν, δημιούργημα των Γάλλων κατακτητών και «χαθήκαμε» στα στενά καλντερίμια της παλιάς πόλης που σου δίνουν την εντύπωση ότι κινείσαι στη Βενετία. Θαυμάσαμε τη θέα και φωτογραφηθήκαμε στο διάσημο Κανόνι, και περπατήσαμε ως την Παναγία τη Βλαχερνιώτισσα, στη λιμονοθάλασσα Χαλικιόπουλου, με θέα στο βάθος το Ποντικονήσι. Επισκεφτήκαμε τις ονομαστές για τις παραλίες τους Μπενίτσες. Εντυπωσιαστήκαμε από τις φυσικές ομορφιές της Παλαιοκαστρίτσας και ξεναγηθήκαμε στην περίφημη μονή της Παναγίας, βυζαντινής μονής του 13ου αι., πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, με θέα που σου κόβει την ανάσα. Φιλοξενηθήκαμε από τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου Μαυρομάτη, που παράγει προϊόντα κουμ κουάτ,  ενημερωθήκαμε για τον πορτοκαλόχρυσο καρπό που έφτασε στην Κέρκυρα από την Ανατολή, καλλιεργήθηκε στο νησί και αποτελεί σήμερα ένα από τα παραδοσιακά προϊόντα του, δοκιμάσαμε και ψωνίσαμε δώρα για τις οικογένειές μας.

Οι μαθητές μας ευχαρίστησαν τους συνοδούς καθηγητές για την πλούσια εμπειρία που τους πρόσφεραν ταξιδεύοντάς τους στο νησί των Φαιάκων και εξέφρασαν το παράπονό τους που δεν υπάρχουν τόσο εντυπωσιακά κτίρια στην πόλη μας. Οι συνοδοί καθηγητές με τη σειρά τους ευχαρίστησαν τους μαθητές για τη συνεργασία και τη συνέπειά τους, παράγοντες που συντέλεσαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδρομής.

 

Oι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1028

Μαΐ 04 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑΟΥΣΑ  KAI ΒΟΛΟ-ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

Κατερίνη, 03-05-2017 

Στην Κατερίνη σήμερα, 03 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, Ταξιάρχη Κατσαμάγκα, ύστερα από πρόσκληση, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του Σχολείου της Α΄τάξης στη Νάουσα και Β & Γ τάξης στο Βόλο-Μακρυνίτσα στις 12-05-2017, όπως  αυτή συγκροτήθηκε  σύμφωνα με την Πράξη 16η/03-05-2017 του Διευθυντή του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Παρόντες ήταν οι:

 

  1. Κατσαμάγκας Ταξιάρχης, Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου, ως Πρόεδρος
  2. Τσαουσίδου Ιωάννα, Υποδιευθύντρια του Σχολείου – Συνοδός εκδρομής ως μέλος
  3. Καραλή Στυλιανή, Υποδιευθύντρια του Σχολείου – Συνοδός εκδρομής ως μέλος
  4. Αλεξιάδου Ευαγγελία, Μέλος του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος
  5. Τζάφος Χρήστος, Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τΒ/02-11-2011), το Π.Δ.339/1996 άρθρο 2 παρ 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 711/1977 που αντικαταστάθηκε με την υποπερ. 8α της υποπαρ. ΣΤ΄ 14 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014) .

 

Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις 2 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή μέχρι την 03-05-2017 και ώρα 12:00, ήτοι:

 

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 245/3-5-2017
2 ΤΑΣΙΩΝΑΣ 246/3-5-2017

 

 

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 620ευρώ για ΝΑΟΥΣΑ & 380ευρώ/ανά λεωφορείο για Βόλο-Μακρυνίτσα
2 ΤΑΣΙΩΝΑΣ 645ευρώ για ΝΑΟΥΣΑ & 433ευρώ/ανά λεωφορείο για Βόλο-Μακρυνίτσα

 

ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή), διαπίστωσε ότι η προσφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πιερίας είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

 

Η Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

να αναθέσει την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής  της

Α΄ τάξης στη Νάουσα και Β & Γ τάξης του σχολείου στο Βόλο-Μακρυνίτσα στις 12-05-2017 στο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ».

 

.

 

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατσαμάγκας Ταξιάρχης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαουσίδου Ιωάννα

Καραλή Στυλιανή

Αλεξιάδου Ευαγγελία

Τζάφος Χρήστος

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1022

Μαΐ 02 2017

Το 7ο Γυμνάσιο δημιουργεί τη δική του κινηματογραφική ταινία στο Μουσείο Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

 

Σήμερα, 26 – 4 – 2017, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη των Προγραμμάτων «Διαβάζοντας Λογοτεχνία» της Β΄ Γυμνασίου και «Λογοτεχνικές Προεκτάσεις» της Γ΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας στο Μουσείο Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, με συνοδούς τις καθηγήτριες τις κ.: Φίσκα Ευανθία, Γιολτσίδου Όλγα, Καραλή Στυλιανή, Κιτοπούλου Κυριακή και Ντέφα Αλεξάνδρα, που υλοποιούν τα παραπάνω προγράμματα, για τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Φιλμοτεχνία» του Μουσείου Κινηματογράφου.

Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη του Προγράμματος του Μουσείου για τον τρόπο που μεταφέρεται ένα λογοτεχνικό έργο στον κινηματογράφο (χαρακτήρες, περιγραφές, αφήγηση, πλάνα…) ανακαλύπτοντας τις διαφορετικές «αφηγηματικές τεχνικές» που χρησιμοποιούνται, για να ειπωθεί μια ιστορία στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, ενώ, στη συνέχεια, πέρασαν στο στούντιο του Μουσείου, όπου δημιούργησαν τη δική τους κινηματογραφική ταινία. Οι μαθητές επέλεξαν τα κοστούμια που ταίριαζαν στους ήρωες του σεναρίου τους, υποδύθηκαν ρόλους, μυήθηκαν στα κινηματογραφικά εφέ, διασκέδασαν.

Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ευχαριστούμε μέσα από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας τους υπεύθυνους του Προγράμματος «Φιλμοτεχνία», που μας χάρισαν αυτήν την ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία.

 

Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές.

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://7gym-kater.pie.sch.gr/site/?p=1014

Παλαιότερα άρθρα «